TEKSTİL TESTLERİ

Tekstil Testi ve Kalite Kontrolü (TTQC), ihracata yönelik endüstrinin her bölümünde çok önemli bir iş veya süreçtir. Alıcılar kalite ister, miktar değil. Tekstil endüstrisinin her bölümünde her malzemenin kalitesi korunur. Çünkü bir malzemenin kalitesi diğerinin kalitesine bağlıdır. Örneğin, kaliteli elyaf girilirse, çıktı iyi iplik olacaktır.

TEKSTİL TESTİ NEDİR ?

Tekstil testi, hammaddenin kalitesini ve uygunluğunu ve malzeme seçimini kontrol eder. Tekstil üretimi, dağıtımı ve tüketiminin önemli bir parçasıdır. Pahalı bir iş olmasına rağmen, aynı zamanda gerekli. Tekstil testinin bazı nedenleri vardır; Hammaddelerin kontrol edilmesi, üretimin izlenmesi, Nihai Ürünün değerlendirilmesi, hatalı malzemenin araştırılması, ürün geliştirme ve araştırma gibi.

 TEKSTİL TESTLERİNİN ÖNEMİ

Tekstil testinin birincil amacı, ürün özelliklerini değerlendirmek ve kullanım sırasında performansını tahmin etmektir. Elde edilen bilgiler aşağıdakiler için kullanılabilir:

Araştırma ve Geliştirme

Hammadde/girdi seçimi

Süreç geliştirme

Süreç kontrolü

Kalite kontrol

Ürün testi

Ürün arıza analizi

Karşılaştırmalı test ve karşılaştırmalı işaretleme

Devlet düzenlemeleri ve spesifikasyonlarına uygunluk

TEKSTİL TESTLERİNİN NEDENLERİ

Hammaddelerin Kontrolü

Üretim İzleme

Nihai Ürünün Değerlendirilmesi

Hatalı Malzemenin İncelenmesi

Ürün Geliştirme ve Araştırma

Seçiminizle eşleşen ürün bulunamadı.