Ekstensometreler

EKSTENSOMETRELER

Malzeme test makinalarında uzama ölçümünde kullanılan cihazlara “ekstensometre” adı verilir.

“Ekstensometre” teriminden yer değiştirme miktarını ölçen cihaz ve bu yer değiştirme miktarını gösterenyada kaydeden sistem anlaşılmalıdır.

Farklı malzemelerin mekanik özeliklerini belirleyebilmek için çekme, basma ve eğme testleri yaygın olarak kullanılır. Test esnasında malzemeye uygulanan kuvvetin ölçülmesinin yanında malzemede meydana gelen şekil değişiminin de (uzama, birim şekil değişim, basma deformasyonu, eğmede formasyonu) ölçülmesi ile malzemelerin mekanik özelikleri belirlenir. Çok farklı tip ve ölçüm biçimleri olan ekstensometre cihazları bulunmaktadır.

 

EKSTENSOMETRE CİHAZI SEÇİMİ KRİTERLERİ

Malzeme test makinalarında kullanılan ekstensometre cihazlarının seçiminde birden çok parametrenin birlikte değerlendirilerek en uygun çözümün bulunması gereklidir.

Seçim için önemli parametreler ve alt grupları aşağıdaki şekilde belirlenebilir:

Test edilen malzeme

Metal malzemeler

Plastik malzemeler

Elastomer malzemeler

Tekstil malzemeleri

Test esnasında belirlenen parametreler

Elastiklik (E) modülü

Akma gerilmesi

Akma uzaması

Numune uzaması

Kopma uzaması

Öncelikle test edilecek malzemenin belirlenmesi gereklidir. Malzemeye göre test esnasında belirlenecek parametreler önemli ölçüde belirlense de, bazı özel testlerde istenenlere göre de test parametrelerin önemi değişebilir. Bu test parametreler için ektsensometre cihazlarının değişkenleri olarak çözünürlük değeri, başlangıç boyu mesafesi (Lo) ve ölçme aralığı (∆L) değişkenler Ekstensometre Seçiminde önenmli rol oynamaktadır.

has been added to your cart.
Checkout